Algemene Voorwaarden – Fearlessly Authentic

 

Contactgegevens:
Fearlessly Authentic
Bianca Wieman
Wageningseberg 104
3825GR Amersfoort
Kvk: 69904685
Contact: info@biancawieman.com

 

1 – Begrippen Algemene Voorwaarden –

1.1 Fearlessly Authentic (ik/ Bianca / Bianca Wieman), ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 69904685, levert diensten en producten op het gebied van coaching, advies & begeleiding, workshops & trainingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.
1.2 Met de opdrachtgever (je/jou/jij) wordt de klant of cliënt bedoeld die gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Fearlessly Authentic.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten en producten, aanbiedingen, mondelinge en schriftelijke offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Fearlessly Authentic. Bij jouw afname of deelname aan welk van mijn producten of diensten dan ook, van losse coaching tot aan trajecten of het afnemen van overige producten en diensten zoals een Selfcare Giftset, verklaar je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
1.4 Fearlessly Authentic behoudt zich het recht voor, deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
1.5 Mijn Algemene (leverings)Voorwaarden gaan altijd vóór die van mijn klanten.

2 – Voorwaarden voor afname en deelname coaching (alle vormen dus zowel losse consulten als trajecten en selfstudy zoals werkboeken) en afname en deelname van overige diensten en producten–

2.1 Via de informatie op mijn website kan je kosteloos kennis maken met mijn werk. Je kunt altijd een gratis kennismaking aanvragen voordat je een dienst of product afneemt. Wanneer je zonder kennismaking een (coaching) dienst of product afneemt is dat dus altijd op eigen risico. Overdenk je aankoop goed voordat je overgaat tot betaling. Voor vragen hierover kun je mailen naar info@biancawieman.com.
2.2 In mijn coaching (en overige diensten en producten) deel ik mijn kennis, mijn ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van de door jou gekozen coaching voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn coaching, in welke vorm dan ook, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om de coaching met succes te volgen en af te ronden. Ik sta binnen de grenzen van de afgenomen dienst of product gedurende de looptijd van de door jou gekozen vorm van coaching voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welke dienst of product je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op deze website bij de verschillende (coaching) diensten en producten die ik aanbied.
2.3 Wanneer in jouw afgenomen dienst of product onbeperkt E-mail en/ of WhatsApp contact en support zit dan kan je van mij het volgende verwachten: Wanneer je op maandag t/m donderdag mailt of appt, zal ik ernaar streven om je binnen 24 uur een reactie te geven. Wanneer je op vrijdag, zaterdag en zondag mailt of appt, streef ik ernaar om je op de eerstvolgende werkdag een reactie te geven.
2.4 Online en face-to -face coach-gesprekken die binnen een coaching traject vallen kun je maximaal 24 uur van te voren verzetten en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het door jou gekozen vorm van coaching dienst of product plaatsvinden. Ik garandeer echter niet dat ik ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het coach gesprek en kan het dus niet ingehaald worden.
2.5 Het verzetten van losse coaching afspraken (betreft het afnemen van een los online en/ of face-to -face coaching gesprek en de coachinggesprekken in voordeelpaketten): Indien opdrachtgever de door hem/ haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Fearlessly Authentic de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden vóór deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Fearlessly Authentic behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

2.6 Wanneer je een overig product, zoals bijvoorbeeld een Selfcare Giftset aanschaft, wijs ik je graag op het volgende: Het gebruik van de producten die ik aanbied is altijd op eigen risico. Kan sporen van noten, pinda’s en andere allergenen bevatten. Wees altijd voorzichtig met kruiden, een kans op allergie of (huid)irritatie is mogelijk. Kruiden en kruidengeneeskunde wordt al eeuwen effectief gebruikt. Iedereen reageert anders op kruiden, ik kan dus geen garantie bieden dat de producten ook voor jou werken. De producten zijn geen vervanging voor gevarieerde voeding. De producten zijn geen vervanging voor medische zorg en niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of een ziekte te voorkomen. Raadpleeg altijd eerst een arts bij jouw specifieke situatie (zoals medicijnen of zwangerschap). Er kunnen geen rechten aan mijn diensten en producten worden ontleent en ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade of enig andere soort schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de producten en diensten die ik aanbied. Wanneer je dit product koopt ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Omdat ik producten zoals de Selfcare Giftset alleen op verzoek en op bestelling maakt, accepteer ik geen retouren, ruilingen of annuleringen. Voor vragen over het pakket of over je bestelling kan je contact met mij opnemen per e-mail.
2.7 Géén ‘niet goed geld terug garantie en/of proefperiode en/of bedenktijd en/of annulering en/of tussentijdse opzegging mogelijk ‘. Voor je de definitieve bestelling plaats in de winkelwagen, is het aan jou om te controleren of je bestelling klopt. Jouw betaling/ aankoop, op welke manier ook (o.a. via de online shop of per handmatig verstuurde factuur) is bindend en definitief en er kan geen geld terug gestort worden. Een terugbetaling/ restitutie is op al mijn diensten en producten niet mogelijk. Het moment dat jij betaald is een signaal naar jezelf en naar mij dat je er helemaal voor gaat. Ik zal mij dan ook committen, en tijd en werk erin stoppen en mijn agenda voor jou vrijhouden. Een terugbetaling is daarom niet meer mogelijk. Ook niet wanneer je besluit om halverwege te stoppen met de coaching. Wel is het altijd mogelijk om in overleg de coaching waar mogelijk aan te passen, op zo’n wijze waarin beide partijen zich kunnen vinden en we zo de coaching op een goede en fijne manier kunnen voortzetten en afronden. Wil je toch stoppen met een dienst of product? Geef dat dan altijd per e-mail door aan info@biancawieman.com, een terugbetaling van de investering die je hebt gedaan is niet mogelijk.
2.8 Na je betaling, dan wel via de website, of per factuur of andere betaalmogelijkheid, ontvang je een email met bevestiging van je bestelling.
2.9 Wanneer je niet via de website betaald maar van mij een factuur ontvangt, dan dien je de totale factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen.
2.10 Je betaling is ten alle tijden bindend en definitief. Ook wanneer je in termijnen betaald. Indien je annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, vindt er geen restitutie plaats. Indien de (coaching) dienst of product door onvoorziene omstandigheden van(uit) Fearlessly Authentic niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de (coaching) dienst of product nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd.
2.11 Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van (alle) individuele sessies, die plaatsvinden in een traject. De coaching sessies worden altijd ingepland in onderlinge overeenstemming.
2.12 Je garandeert dat de door jou opgegeven gegevens bij de inschrijving volledig, accuraat, correct en actueel zijn.
2.13 Je verklaart met deelname aan een coaching dienst of product dat je in goede mentale gezondheid verkeert. Als tijdens de coaching blijkt dat je last hebt van mentale complicaties, die belemmerend zijn voor de losse coaching of het coaching traject, dan is Fearlessly Authentic bevoegd om de coaching stop te zetten. Onder mentale complicaties wordt onder andere verstaan: onverwerkte trauma’s, relatieproblemen die op de voorgrond staan, psychische aandoeningen, dan wel andere naar het oordeel van Fearlessly Authentic geachte mentale complicaties.
2.14 De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. Wanneer je een los gesprek, traject of pakket afneemt dat niet een vooraf bepaalde tijdsduur heeft (zoals bijv. 4 maanden), dan is de afgenome dienst 1 jaar geldig na aankoop, tenzij anders aangegeven of in overleg besproken.
2.15 Digitale producten, zoals e-books, werkboeken, audiobestanden en cursussen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Wanneer je een digitaal product bestelt dan ontvang je na betaling van je bestelling, meteen de informatie of het cursusmateriaal van het digitale product, en dat is dus direct zichtbaar en meteen te lezen op een computer of daarvoor geschikte ereader. Door op “Place Order/ bestelling plaatsen” te klikken zie je af van je herroepingsrecht en stem je in met directe levering. Je kunt een e-book, werkboek, audiobestand of cursus dus Niet ruilen of annuleren.
2.16 Fearlessly Authentic behoudt zich het recht om coaching, begeleiding, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Fearlessly Authentic verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtgever en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
2.17 De producten en diensten die ik aanbied zijn geen vervanging voor een arts, psycholoog of andere vorm van therapie. Ik ben geen arts of psycholoog en een consult met mij is geen vervanging voor een arts, psycholoog of andere vorm van therapie. Coaching kan wel een goede aanvulling zijn op specialistische hulpverlening. Uiteraard is het belangrijk dat dit met de hulpverlener besproken wordt. Er hoeft geen sprake te zijn van een contra-indicatie. De informatie op deze website en de coaching en consulten kunnen nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de informatie en consulten een belangrijke aanvulling voor je zijn op jouw weg naar herstel en je beter voelen. Heel soms kan het zijn dat je misschien extra begeleiding nodig hebt in een andere vorm dan ik jou kan bieden (bijvoorbeeld van een arts, psycholoog of misschien medicatie). Daarvoor zal ik je altijd doorverwijzen naar je eigen huisarts. Lees hier de Disclaimer bij health issues en mentale en/of psychische problemen.

 

3 – Facturering & Betalingsvoorwaarden –

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Fearlessly Authentic opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW.
3.2 De betaling is altijd via online betaling, van te voren en via de shop.
3.3 Wil je liever niet via de shop boeken? Stuur mij dan een e-mail. Dan zal ik je handmatig een factuur sturen. Betaling is altijd van tevoren. Betaling dient te geschieden door overmaking aan IBAN NL91 ASNB 0706 7820 70 t.n.v. Fearlessly Authentic. De betalingstermijn die gehanteerd wordt wanneer je van mij een handmatige factuur ontvangt is 7 dagen.

3.4 De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Fearlessly Authentic de aanmelding heeft ontvangen. Je bent het verschuldigd bedrag over de gehele contractduur verschuldigd.
3.5 Voor sommige coaching pakketen/ programma’s is het mogelijk om de betaling in één keer of in termijnen te voldoen. Wanneer je een dienst in termijnen wilt betalen dan dien je dit verzoek schriftelijk, via e-mail, in te dienen. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd ontvang je de eerste factuur. Bij betaling in termijnen geld er een maximum van 3 (drie) maand termijnen. Bij betaling in termijnen worden er administratiekosten in rekening gebracht. Als je het verschuldigd bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de (coaching) dienst of product de verplichting tot betaling bestaan.

3.6 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling ben je van rechtswege in verzuim en behoudt Fearlessly Authentic zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
3.7 Indien Fearlessly Authentic de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
3.8 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
3.9 Kortingen, aanbiedingen en acties: De prijzen zoals vermeld op de site tijdens jouw aankoop gelden niet automatisch voor toekomstige aankopen. De prijs die op de site staat op het moment van jouw aankoop is de prijs waarmee jij akkoord bent gegaan. Wanneer je korting hebt via de flyer, een kortingscode of een veteranenpas: Er kan maar één vorm van korting worden gebruikt wanneer je een product of dienst koopt. De korting via mijn flyer of de kortingscode via de nieuwsbrief mag maar één keer per persoon gebruikt worden. Bij de korting middels de veteranenpas (indien aantoonbaar) ontvangt de (oud)militair/ veteraan en zijn/ haar partner een eenmalige korting van 20% op het gehele aanbod.

4 – Geheimhouding –

4.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, begeleiding, trainingen of adviesopdrachten. Fearlessly Authentic zal de door jou beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Van jouw zijde ben jij gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen je bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Fearlessly Authentic en haar producten en diensten.
4.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Fearlessly Authentic zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
4.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Fearlessly Authentic gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Fearlessly Authentic zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Fearlessly Authentic niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

5 – Privacy –

5.1 Fearlessly Authentic gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht.
5.2 Fearlessly Authentic houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.
5.3 De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.
5.4 Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn/ haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Fearlessly Authentic voor administratiedoeleinden.

6 – Aansprakelijkheid –

6.1 Fearlessly Authentic, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fearlessly Authentic niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel. Fearlessly Authentic kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Fearlessly Authentic is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Fearlessly Authentic rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.
6.2 Fearlessly Authentic is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/ toename van reeds bestaande immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, als gevolg van het volgen of aanschaffen van een (coaching) product of dienst, tenzij de aansprakelijkheid van Fearlessly Authentic voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.
6.3 Fearlessly Authentic is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten Fearlessly Authentic gebruik maakt.
6.4 Fearlessly Authentic is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de Website via links verwijst.
6.5 Fearlessly Authentic is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Fearlessly Authentic geleverde zaken en/of diensten.
6.6 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.

7 – Klachtenprocedure –

7.1 Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
7.2 Mocht je ontevreden zijn over een dienst of product of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een email te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.3 Klachten moet je binnen 14 dagen na het ontstaan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan kan ik deze niet in behandeling nemen.
7.4 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.5 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan

8 – Geschillen –

8.1 Natuurlijk kan er iets anders gaan dan gewenst door onverwachte of onbedoelde omstandigheden. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst allebei ons best doen om het geschil onderling op te lossen. Ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan sta ik open voor bemiddeling, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. Indien we er onderling, ook niet na bemiddeling, niet uitkomen, dan zullen we het geschil voorleggen aan de rechter. Mijn aansprakelijkheid gaat uiteraard niet verder dan het door de opdrachtgever betaalde bedrag voor de betreffende dienst of product of het overeengekomen factuurbedrag.
8.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9 – Auteursrecht –

9.1 Van de door Fearlessly Authentic verstrekte informatie inclusief alle inhoud in de programma’s, de werkboeken, de teksten, materialen en het cursusmateriaal blijven alle rechten aan Fearlessly Authentic voorbehouden, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.
9.2 Het is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fearlessly Authentic, niet toegestaan om cursusmateriaal, inhoud van diensten, producten of programma’s, inhoud van e-books, werkboeken en audiobestanden van Fearlessly Authentic te kopieren, vermenigvuldigen, verzamelen, verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen. Niets uit de uitgaven mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Het materiaal is alleen voor de klant die dit gekocht heeft.
9.3 Intellectueel eigendom Website: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van Fearlessly Authentic. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website. Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht je deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoek ik je met mij contact op te nemen. Wat ik niet op prijs stel (en wat daarom niet is toegestaan): Het her publiceren van (delen van) deze website, zelfs indien dit voor andere websites moge zijn. Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van het materiaal op deze website op enig andere wijze voor commerciële doeleinden. Het wijzigen en her publiceren van (grote delen van) het materiaal op deze website. Absoluut toegestaan is: Het refereren naar deze (www.biancawieman.com) website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van deze website afkomstig is mét vermelding van mijn naam ‘Bianca Wieman’ en een werkende link naar www.biancawieman.com. Het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden. Al mijn website teksten, blogs, en artikelen vallen onder de Creative Commons licentie: dit betekent dat je het mag verspreiden maar dan wel onder vermelding van mijn naam ‘Bianca Wieman’ en een werkende link naar www.biancawieman.com. Je mag het materiaal niet bewerken, verkopen of gebruiken als eigen materiaal. Beeldmateriaal, zoals foto’s, mag niet gebruikt en/of verspreid worden.
9.4 Ik heb er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn. Maar ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen. Ik kan niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor neem ik geen enkele verantwoordelijkheid.

10 – Overig –

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Fearlessly Authentic en opdrachtgever overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.
10.4 Fearlessly Authentic neemt deel aan het kortingsprogramma van Stichting Onbekende Helden (http://onbekendehelden.nl). Bij vertoon van de veteranenpas ontvangt de veteraan en zijn/ haar partner een korting van 20% op het gehele aanbod. Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest. De veteranen verdienen deze waardering in de vorm van korting met veteranenpas of steun bij het vinden van een baan.

 

 

 

Bianca Wieman
Menu